EVALUAREA NAȚIONALĂ

 

EVALUARE NATIONALA SATCHINEZ

Pentru al doilea an consecutiv,  lunile mai și iunie sunt dedicate susținerii examenelor de evaluare a competențelor pentru elevii  claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a.

Testele se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice şi vor ţine seama de următoarele cerinţe:

– pentru clasa a II-a sunt vizate evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise şi evaluarea competenţelor de matematică;

– testele pentru clasa a IV-a sunt structurate astfel: primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română, iar al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;

– elevii clasei a VI-a vor susţine primul test de evaluare a competenţelor din aria curriculară Limbă şi comunicare, ceea ce presupune cunoştinţe de limba şi literatura română şi o limbă străină (engleză/franceză), iar al doilea test vizează evaluarea competenţelor din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe: matematică, fizică, biologie.

Calendarul evaluării competențelor din acest an școlar este următorul:

Pentru clasa a II-a

18 mai – test scris la limba română;

19 mai – proba de citit la limba română,;

20 mai – proba de matematică.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a va avea loc astfel:

26 mai – Limba română;

27 mai – Matematică.

Elevii clasei a VI-a vor susține în 2 iunie testarea la proba de limbă și comunicare, iar în 3 iunie, la matematică și științe ale naturii.

Pentru elevii din clasa a VIII-a, examenele de evaluare națională sunt programate în perioada 22-24 iunie.

La nivelul şcolii noastre au fost organizate întâlniri cu părinţii în vederea informării cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a acestor activităţi și s-a discutat în cadrul colectivelor de elevi de la clasele a II-a, a IV-a,  a VI-a și a VIII-a, în Consiliul Profesoral, iar metodologia este afişată la avizierul unităţii.

Tuturor elevilor implicaţi în aceste evenimente le dorim mult succes, rezultate cât mai bune pe măsura muncii lor, iar pentru domnii profesori şi învăţători multe satisfacţii profesionale!

 

Director,

prof. Liliana CĂLIANU

 


Lasă un comentariu