Acasă » Cadre Didactice » ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2018-2019

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2018-2019

Înscrierea în învățământul primar 2018-2019

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV. Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligația de a-și  înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii respective. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019 sau ai celor pentru care evaluarea menționată  arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare. Ca de fiecare dată, în perioada înscrierii, unitățile de învățământ în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare, au obligația de a organiza o „Zi a porților deschise”. O asemenea  zi este  organizată și la școala noastră, în data de 01.03.2018.  Părinții,copiii și alte persoane interesate  pot  purta  discuții cu cadrele didactice  care predau la clasa pregătitoare și se familiarizează cu spațiile dedicate activităților clasei menționate.

Pentru anul școlar 2018-2019 avem propus următorul Plan de școlarizare:

  • ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATCHINEZ – 2 clase pregătitoare , 40 locuri
  • ŞCOALA GIMNAZIALĂ HODONI –0,5 clasa pregătitoare (simultan),  9 locuri
  • ŞCOALA PRIMARĂ BARATEAZ –0,5 clasa pregătitoare (simultan ), 10 locuri

ZIUA PORŢILOR DESCHISE: 1 martie 2018 între orele 10- 14

Pentru anul școlar 2018-2019, înscrierile pentru învățământul primar în clasa pregătitoare se vor desfășura după următorul calendar:

 

Înscrierile vor avea loc în două etape :

  1. Prima etapă : 08 martie -26 martie, de luni până vineri, între orele 9 -16
  2. A doua etapă : 12 aprilie -18 aprilie, de luni până vineri, între orele 9 -16

Actele necesare înscrierii sunt :

  • Cerere tip – de la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului
  • Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
  • Certificatul de naștere al copilului
  • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare ( acolo unde este cazul – pentru copiii care împlinesc 6 ani in perioada 01.09.2018 – 31.12.2018).

Locul unde vor avea loc înscrierile este la secretariatul Școlii Gimnaziale Satchinez, strada Daliei, nr.67, telefon 0256/379501.

Deoarece face parte din învățământul primar,clasa pregătitoare se organizează în spațiile celor trei școli : Satchinez, Hodoni și Bărăteaz. În toate cele trei locuri există clase special amenajate cu mobilier adaptat standardelor comunicate  de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare și cu material didactic specific pentru clasa respectivă. Sălile sunt dotate cu table ecologice, calculatoare și videoproiectoare, existând și posibilitatea organizării Programului Școală după școală.

Prin activitățile care se vor desfășura pe parcursul clasei pregătitoare, copiii își vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor și a literelor, vor învăța să observe  mediul înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii, prin jocuri didactice, activități în echipă, activități de descoperire, prin desen, muzică și mișcare.

Așadar, îi așteptăm pe părinții tuturor copiilor din cele trei localități, care îndeplinesc aceste condiții, la secretariatul Școlii Gimnaziale Satchinez, cu scopul de a-și înscrie copiii, pentru a deveni  viitori școlari.

 

Programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi afişat la sediul Şcolii Gimnaziale din Satchinez.

Nu există criterii specifice de departajare.

         Director,

Prof.Liliana CALIANU